We hebben een betrokken en actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle leerjaren, de directeur, een docent en een medewerker van het O.O.P.. We vinden het heel belangrijk om van ouders/verzorgers te horen wat zij belangrijk vinden en wat zij van hun zoon/dochter horen over onze school.

Tijdens de "Week tegen Pesten" (23-27 sept. jl.) heeft de ouderraad een thema-avond georganiseerd: de voorstelling "Shame & Share" van Stichting Theaterhart. Een heel geslaagde avond! Er wordt nu gewerkt aan een tweede thema-avond.

Tijdens het schooljaar 2019-2020 vergadert de ouderraad op de volgende data:

di. 5 november
di. 10 december
di. 7 januari
di. 10 maart
di. 12 mei
di. 16 juni