Kleine school met 'Gepersonaliseerd leren'.

Hofstad Mavo Havo ligt vlakbij o.a. Loosduinen, de Vruchtenbuurt en Houtwijk. Hofstad Mavo Havo is kleine, gezellige school.
Dit cursusjaar zijn we begonnen met 'Gepersonaliseerd leren' in de vorm van keuze-uren en keuzeprojecten om meer maatwerk voor de leerlingen te verzorgen. De onderbouwklassen krijgen op dinsdagmiddag en donderdagochtend keuze-uren, de bovenbouw krijgen hun keuze-uren op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Per rapportperiode bepalen de leerlingen hun keuze. Ze worden hierbij begeleid door hun mentor. 

Kader/TL-brugklas

In de Kader/TL-brugklas krijgen de leerlingen les op TL-niveau en krijgen rapportcijfers op TL-niveau. Als voor een leerling aan het eind van het schooljaar blijkt dat het TL-niveau niet haalbaar is, zijn er goede afspraken met andere scholen binnen Lucas VO Den Haag voor doorstroming naar een school met een Kader-opleiding.

TL-brugklas

In de TL-brugklas wordt op TL-niveau lesgegeven.
Vanuit deze brugklas kan een leerling doorstromen naar 2TL.
Als een leerling meer blijkt te kunnen, kan hij/zij ook doorstromen naar de Havo.

TL/Havo-brugklas

In de TL/Havo-brugklas krijgen de leerlingen les op Havo-niveau.
De leerlingen krijgen cijfers op TL- én op Havo-niveau.
Aan het eind van het schooljaar wordt gekeken of een leerling naar TL of naar de Havo kan.

Havo-brugklas en TL-opleiding

In de Havo-brugklas krijgen de leerlingen les op Havo-niveau en cijfers op  Havo-niveau. Als aan het eind van het schooljaar de Havo niet haalbaar blijkt te zijn, kan een leerling doorstromen naar TL.
Uit recente gegevens die we van Hofstad Lyceum ontvingen, blijkt dat de Havo-leerlingen van Hofstad Mavo Havo het héél goed doen!! Een paar leerlingen zijn zelfs doorgegaan naar het VWO!

TL-opleiding
We hebben een TL-opleiding van klas 1 t/m 4. Leerlingen kunnen bij ons dus hun volledige TL-opleiding volgen

Havo-onderbouw (klas 1 t/m 3)

Op Hofstad Mavo Havo hebben we de Havo-onderbouw.
Vanuit Havo-3 zijn er goede afspraken met Hofstad Lyceum over doorstroming naar Havo-4.

Kopklas

Hofstad Mavo Havo heeft de (eerste) Haagse Kopklas TL/Havo.
In een kopklas zitten leerlingen die een taalachterstand hebben.
Hierdoor kunnen zij nog niet naar de TL-brugklas.
​Meer informatie over aanmelding voor de kopklas is te krijgen bij het centrum voor onderwijsadvies HCO, 070 - 448 28 28.

U kunt ook een e-mail sturen aan kopklas@hco.nl.