Kleine school met "Gepersonaliseerd leren'

Hofstad Mavo Havo ligt vlakbij o.a. Loosduinen, de Vruchtenbuurt en Houtwijk. Hofstad Mavo Havo is eenkleine, gezellige school.
We hebben 'Gepersonaliseerd leren' in de vorm van keuze-uren en keuzeprojecten om meer maatwerk voor de leerlingen te verzorgen. De klassen krijgen 6 keuze-uren verdeeld over 2 dagen. In de onderbouw kiezen de leerlingen 3 uur een keuzevak, een vreemde taal en een zaakvak. De bovenbouwleerlingen kiezen vakken uit hun vakkenpakket. Na elke rapportperiode kiezen de leerlingen weer opnieuw. Ze worden hierbij begeleid door hun mentor.

Chromebooks
De leerlingen in de brugklas krijgen een chromebook waarmee ze op school en thuis kunnen werken. Dit chromebook wordt door school betaald.

Kader/TL-brugklas

In de Kader/TL-brugklas krijgen de leerlingen les op TL-niveau en krijgen rapportcijfers op TL-niveau. De Kader/TL-klas is een kansenklas. Wij zien de afgelopen jaren in deze klas een heel goede motivatie bij de leerlingen en heel goede resultaten! Aan het eind van klas 1 Kader/TL stromen de leerlingen door naar klas 2 TL. Als voor een leerling aan het eind van het schooljaar blijkt dat het TL-niveau niet haalbaar is, zijn er goede afspraken met andere scholen binnen Lucas VO Den Haag voor doorstroming naar een school met een Kader-opleiding.

TL-brugklas

In de TL-brugklas wordt op TL-niveau lesgegeven.
Vanuit deze brugklas kan een leerling doorstromen naar 2TL.
Als een leerling meer blijkt te kunnen, kan hij/zij ook doorstromen naar 2TL/Havo.

TL/Havo-brugklas

In de TL/Havo-brugklas krijgen de leerlingen les op Havo-niveau.
De leerlingen krijgen cijfers op TL- én op Havo-niveau.
Aan het eind van het schooljaar wordt gekeken of een leerling naar TL of naar de Havo kan.

Havo-brugklas en TL-opleiding

In de Havo-brugklas krijgen de leerlingen les op Havo-niveau en cijfers op  Havo-niveau. Als aan het eind van het schooljaar de Havo niet haalbaar blijkt te zijn, kan een leerling doorstromen naar TL.
Uit recente gegevens die we van Hofstad Lyceum ontvingen, blijkt dat de Havo-leerlingen van Hofstad Mavo Havo het héél goed doen!! Een paar leerlingen zijn zelfs doorgegaan naar het VWO!

TL-opleiding
We hebben een TL-opleiding van klas 1 t/m 4. Leerlingen kunnen bij ons dus hun volledige TL-opleiding volgen

Havo-onderbouw (klas 1 t/m 3)

Op Hofstad Mavo Havo hebben we de Havo-onderbouw.
Vanuit Havo-3 zijn er goede afspraken met Hofstad Lyceum over doorstroming naar Havo-4.

Kopklas

Hofstad Mavo Havo heeft de (eerste) Haagse Kopklas TL/Havo.
In een kopklas zitten leerlingen die een taalachterstand hebben.
Hierdoor kunnen zij nog niet naar de TL-brugklas.
​Meer informatie over aanmelding voor de kopklas is te krijgen bij het centrum voor onderwijsadvies HCO, 070 - 448 28 28.

U kunt ook een e-mail sturen aan kopklas@hco.nl.