Klik hier voor de virtuele tour door Hofstad Mavo Havo!

Inschrijfprocedure periode 2 Hofstad Mavo Havo voor leerlingen groep 8 voor schooljaar 2022-2023

De aanmeldingsperiode loopt van maandag 11 tot en met donderdag 14 april.
De aanmelding gaat digitaal
via een link via onze site. Via deze link kunt u het aanmeldformulier van maandag 11 tot en met donderdag 14 april 16.00 uur invoeren.

Hoe meld ik mijn kind aan?
Mocht uw zoon of dochter in de 1e periode niet aangemeld zijn op een school of wil uw kind van schoolkeuze wisselen, dan ontvangt u op maandag 11 april het nieuwe adviesformulier van de basisschool van uw kind. Let op: dit formulier is anders dan het formulier van de  1e periode aanmelden! Op het eerste formulier stonden op de voorkeurslijst nog alle scholen vermeld die bij het schooladvies van uw kind pasten, maar op het nieuwe adviesformulier staan nu alleen nog de scholen die nog plekken vrij hebben.

U kunt vanaf maandag 11 april dit formulier digitaal inleveren via de link op de site van onze school https://hofstadmavohavo.nl.
Periode 2 van aanmelden sluit op donderdag 14 april om 16.00 uur.
U hoeft het formulier niet bij de andere scholen (keuze 2, 3, enz.) in te leveren.
De school van uw 1ste keuze verwerkt deze overige keuzes
in het programma 'Onderwijs Transparant'. U krijgt - zodra het formulier door ons verwerkt is - een kopie (digitaal) van het formulier.
Op donderdag 21 april vanaf 15.00 uur mag bekendgemaakt worden aan ouder(s)/verzorger(s) of hun zoon/dochter is geplaatst op Hofstad Mavo Havo.

De brief hierover zal u op vrijdag 22 april ontvangen.

Wij gaan uit van het advies van de basisschool.
We houden ons aan het voorgeschreven aannamebeleid van BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl).

Voorrangsregels
Bij teveel aanmeldingen van plaatsbare leerlingen geldt de voorrangsregel
dat leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op Hofstad Mavo Havo voorrang krijgen.


Ter informatie: voor het schooljaar 2021-2022 konden alle leerlingen in de eerste ronde geplaatst worden.
Voor meer informatie over aanmelding voor de brugklas kunt u terecht bij 
mevr. S. Dispa, (dpa@hofstadmavohavo.nl) of telefonisch 070-3971541.

Capaciteit
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor 2022-2023 is 175.
De capaciteit die onze school heeft benoemd, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige
gronden of om organisatorische redenen worden afgeweken van deze indeling.
vmbo-KL t/m vmbo-TL  28,6 %
vmbo-TL                         28,6 %
vmbo-TL t/m Havo        28,6 %
Havo                                 14,3 %