Klik hier voor de virtuele tour door Hofstad Mavo Havo!

Inschrijfprocedure Hofstad Mavo Havo voor leerlingen groep 8 voor schooljaar 2022-2023.

De aanmeldingsperiode loopt van zaterdag 12 tot en met vrijdag 25 februari 2022.
Het aanmeldingsformulier kan bij de receptie worden ingeleverd vanaf 
maandag 14 tot en met vrijdag 25 februari van 08.30-16.00 uur.

Capaciteit
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor 2022-2023 is 175.
De capaciteit die onze school heeft benoemd, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige
gronden of om organisatorische
redenen worden afgeweken van deze indeling.
vmbo-KL t/m vmbo-TL  28,6 %
vmbo-TL                          28,6 %
vmbo-TL t/m Havo        28,6 %
Havo                                14,3 %


Hoe meld ik mijn kind aan?
U ontvangt
vrijdag 11 februari het adviesformulier van de basisschool van uw kind. Hier staat een Unieke code op. Het adviesformulier dat de leerlingen van groep 8 vóór de kerstvakantie ontvangen is een conceptformulier om te kunnen oriënteren op het Voortgezet Onderwijs. Let op: bij het inschrijven moet het adviesformulier ingeleverd worden waar de Unieke code op staat. Die code is noodzakelijk voor de inschrijving. U kunt vanaf maandag 14 februari dit formulier ondertekend inleveren op de school van uw 1e keuze. U hoeft het formulier niet bij de andere scholen (keuze 2, 3, enz.) in te leveren. De school van uw 1ste keuze verwerkt deze overige keuzes in het programma 'Onderwijs Transparant'.
U krijgt - zodra het formulier door ons verwerkt is - een kopie (digitaal) van het formulier. Het formulier inleveren kan op alle schooldagen van 08.30 - 16.00 uur.
Op donderdag 7 april vanaf 15.00 uur mag bekend worden gemaakt aan ouder(s)/verzorger(s) of hun zoon/dochter is geplaatst op Hofstad Mavo Havo.

De brief hierover zal u op vrijdag 8 april ontvangen.

Wij gaan uit van het advies van de basisschool.
We houden ons aan het voorgeschreven aannamebeleid van BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl).


Voorrangsregels
Bij teveel aanmeldingen van plaatsbare leerlingen geldt de voorrangsregel dat leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op Hofstad Mavo Havo voorrang krijgen.


Ter informatie: voor het schooljaar 2021-2022 konden alle leerlingen in de eerste ronde geplaatst worden.
Voor meer informatie over aanmelding voor de brugklas kunt u terecht bij 
mevr. S. Dispa, (dpa@hofstadmavohavo.nl) of telefonisch 070-3971541.


Onze Open Dag is op: 
zaterdag 29 januari 2022 van 10.00 - 13.00 uur.

Onze
Informatieavond is op:
vrijdag 11 februari 2022 van 19.30 -20.30 uur