Inleveren van het aanmeldingsformulier leerlingen groep 8

De aanmeldingsperiode loopt van za. 1 t/m vr. 14 februari 2020.
Het aanmeldingsformulier kan bij de receptie worden ingeleverd vanaf ma. 3 t/m vr. 14 februari, 08.30-16.00 uur.

Het aanmeldingsformulier is hier te vinden.

Capaciteit
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor 2020-2021 is 175.
De capaciteit die onze school heeft benoemd, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.Hoe meld ik mijn kind aan?
U ontvangt na de Kerstvakantie een persoonlijk formulier van de basisschool van uw kind. U levert vanaf maandag 3 februari dit formulier ondertekend in op de school van uw 1e keuze. Zodra het formulier verwerkt is, krijgt u digitaal een kopie hiervan.
Het formulier inleveren kan op alle schooldagen van 08.30-16.00 uur.
Op woensdag 25 maart 2020 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) bericht of de leerling is geplaatst op Hofstad Mavo Havo.

Wij gaan uit van het advies van de basisschool.
We houden ons aan het voorgeschreven aannamebeleid van BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl).

Voorrangsregels
Bij overaanmelding van plaatsbare leerlingen geldt de voorrangsregel dat leerlingen met een broertje of zusje bij ons op school, voorrang krijgen.
Ter informatie: voor het schooljaar 2019-2020 konden alle leerlingen in de eerste ronde geplaatst worden.
Voor meer informatie over aanmelding voor de brugklas kunt u terecht bij mevr. S. Dispa, (dpa@hofstadmavohavo.nl) of telefonisch 070-3971541.

Onze Open Dag is op zaterdag 18 januari, 10.00-13.00 uur.

Onze Open Avond is op vrijdag 31 januari, 19.30-20.30 uur.